Doporučená Zajímavé Články

Více

10.7: Jsou všechny pojmy v těchto rovnicích stejně důležité? Pojďme použít měřítkovou analýzu. - Geovědy

Naše pohybové rovnice mají několik výrazů a otázkou je: „Které jsou největší, a tedy nejdůležitější?“ Odpověď zní: „To závisí na situaci.“ Chcete -li určit, které podmínky ponechat a které můžete bezpečně ignorovat, když se pokoušíte vypočítat rovnováhu sil pro konkrétní atmosférický jev, můžete postupovat podle následujících kroků.
Čtěte Více
Více

Vyrovnávací body směrově

Mám asi 10 000 bodů, na které chci použít částečný kruhový nárazník na základě úhlu od -30 do 135 °. Zdá se, že byla zodpovězena podobná otázka pro mnohoúhelníky (Jak vytvořit orientační…
Čtěte Více