Více

Živé hory


Jak a proč sopky Erupt

S průhlednou prózou Kornprobstu a 46 živými akvarely Laverne mohou čtenáři vidět a chápat fungování různých typů sopek. Tato kniha, napsaná pro obecné publikum, poskytuje hlubší porozumění některým z nejmocnějších sil, jaké kdy lidé zažili. Tato brožovaná výtisk 7 1/2 "x 9 1/2" má 101 stran, které jsou plné podrobných informací o těchto tajemných požárních horách. Viz obsah níže.

Živé hory: Jak a proč sopky EruptObsah

KONSTRUKCE VOLCANŮ1
Jednoduché a komplexní sopky1
Lavas2
Fluid Lavas: Flows and Lava Lakes3
Pahoehoe Flows, 'A'a Flows, a Ropy Lavas3
Lávové tunely4
Spojování sloupů5
Viskózní Lavas: Domes a Petaloid Flows8
Jednoduché kopule, komplexní kopule a kryptodomy9
Hranolové sloupy na viskózní lávě11
Sopečná Ejecta11
Bomby, Lapilli a Ash11
Inkluze a xenolity12
Pyoklastické formace12
Ignimbrites14
Proč dochází k výbušným erupcím15
Sopečné plyny15
Rozšíření plynu16
Strombolské erupce a lávové fontány17
Plinské erupce20
Pelean Erupce20
Chirurgie23
Když stoupá Magma setká podzemní vody23
Karbonové erupce26
Percolace oxidu uhličitého zemskou krustou26
Rozrušení hlubokých vrstev aquifer26
Převrácení vody v kráterových jezerech27
Vliv vulkanických erupcí na klima28
Opakujte období sopky a fumaroly29
Podmořské sopky: Erupce pod mořem29
Hyaloklastity30
Polštář Lavas a Lava rybníky30
Černý kuřáci33
Sopečný kolaps34
Lahars34
Flank Slides35
Calderas36
KDE MAGMA PŮVODU38
Soustředná struktura Země38
Částečné tání hornin40
Migrace taveniny42
Vznik magmatických komor42
Podmínky částečného tání43
Mantle Convection and Plate Tectonics44
Šíření mořského dna45
Subduction47
Opláštění pláště: Částečné tání v důsledku sníženého tlaku47
Vznik oceánské kůry48
Hot Spot Volcanism49
Subduction: Částečné tání v důsledku přidání vody51
Shromažďování magmat: částečné tání v důsledku zvýšené teploty53
DIVERZITA VOLCANIC ROCK55
Historie chlazení55
Obsidian56
Mikrolitické a doleritické textury57
Aphyric versus porfyritic Texture58
Chemická rozmanitost59
Rozdíly ve zdrojovém materiálu a stupni částečného tavení60
Míchání a kontaminace magmat61
Bimodální vulkanismus61
Magma Mixing nebo Hybridization61
Kontaminace62
Magmatická diferenciace frakční krystalizací62
Krystalizace v magmatické komoře64
Odkrývání Lávovy historie67
Stopové prvky67
Izotopové poměry69
DATING VOLCANIC EVENTS72
Dějiny72
Relativní chronologie73
Absolutní chronologie74
Carbon-14 Seznamka74
Datování draslíku a argonu75
Termoluminiscence76
PREDIKCE VOLCANICKÝCH ERUPCÍ78
Odhad hrozby78
Předchůdci erupcí79
Seismické prekurzory79
Inflace sopek80
Tilt metry80
Měřiče posuvu80
Elektronické dálkoměry81
Prostorová výškoměr81
Tepelné a chemické prekurzory82
Magnetické prekurzory83
Dohledové sítě sopky83
Glosář89
Index95