Více

Smithsonian Handbooks: Rocks and Minerals


Tato praktická příručka (6,0 "x 8,5"), skvělá kniha pro čtení nebo odkaz, představuje zajímavá fakta s plnobarevnými fotografiemi stovek různých hornin a minerálů. Obsahuje 256 stránek, glosář, identifikační příručky a index.

Smithsonian Handbooks: Rocks and MineralsObsah

Úvod6
Sbírání hornin a minerálů6
Polní zařízení8
Vybavení domácnosti10
Organizace vaší sbírky12
Jak tato kniha funguje14
Minerální nebo rocková?16
Minerální formace18
Minerální složení20
Charakteristika minerálů22
Minerální identifikace28
Jak se formují skály30
Charakteristika Igneous Rock32
Druhy metamorfismu34
Vlastnosti metamorfovaných hornin36
Charakteristiky sedimentárních hornin38
Skalní identifikační klíč40
Minerály46
Nativní prvky46
Sulfidy a sulfosalty52
Halides70
Oxidy a hydroxidy76
Uhličitany, dusičnany a boritany98
Sírany, chromany, molybdenany a wolframany110
Fosfáty, arsenáty a vanadáty120
Silikáty132
Skály180
Igneous Rocks180
Proměněné skály208
Sedimentární horniny222
Glosář250
Index252
Poděkování256