Více

Gejzíry


Co jsou a jak fungují

Tato kniha představuje základní informace, které člověk potřebuje, aby pochopil, o čem jsou gejzíry. Vysvětluje, kde se gejzíry nacházejí, co jsou a jak fungují. Viz obsah níže.

Gejzíry: Co jsou a jak fungujíObsah

Předmluvaproti
Poděkovánívii
Kde se nacházejí gejzíry1
Horké prameny geyserových polí6
Může v této vodě něco žít?13
Co je to gejzír?15
Hot Springs, které vypadají jako gejzíry, ale nejsou17
Geologické požadavky na činnost gejzírů21
Jak Geysers Erupt27
Ovlivňuje počasí gejzíry?31
Různé druhy gejzírů33
Jak staré jsou gejzíry?36
Příčiny změny aktivity gejzíru39
Bezpečnost mezi gejzíry51
Geyser Fields of the World53
Glosář60
Další zdroje informací63
Asociace pro pozorování a studium gejzíru65
Index66