Mapy

Fyzická mapa Afriky


Google Earth: Satelitní obrazy s vysokým rozlišením - celosvětové pokrytí - zdarma!

Fyzická mapa Afriky

Mapa výše ukazuje fyzickou krajinu afrického kontinentu. Důležitými horskými oblastmi jsou etiopská vysočina východní Afriky, pohoří Atlas podél severozápadního pobřeží a pohoří Drakensberg podél jihovýchodního afrického pobřeží.

Východní Afrika je roztržena procesem deskové tektoniky. Velké africké údolí Rift je zřejmé z jezer Tanganyika a jezera Nyasa, které zaujímají jeho nejhlubší body. Historické rifting otevřelo Rudé moře a roztrhlo ostrov Madagaskar bez hlavního kontinentu.

Drenážní vzorce odhalují proměnlivé africké klima. Saharská poušť je velká bezproudá rozloha severní Afriky. Nil je jedinou hlavní řekou, která úspěšně prochází pouští. Četné řeky vypouštějí střední část Afriky jižně od Sahary.