Kategorie Geologický slovník


Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „X“

Pokud jde o termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže. Krystal, který během procesu metamorfózy vyrostl ve skále a který kvůli svým prostorovým omezením nevyvinul své charakteristické krystalové tváře. Tyto krystaly mají obvykle hranice, které jsou přímé nebo odpovídají tvaru sousedních krystalů.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „O“

Pro termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže A Šikmá porucha Porucha, která má jak vodorovné, tak svislé prvky posunu. Obsidian Sklovitá vyvřelá hornina se složením podobným žuly. Sklovitá struktura je výsledkem tak rychlého ochlazení, že nebyly vyvinuty minerální mříže.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „N“

V případě termínů začínajících jinými písmeny klikněte níže. Nanofosílie Obecný pojem používaný ve vztahu k velmi malým fosilím, které jsou na hranici rozlišení světelným mikroskopem. Jsou proto studovány elektronovými mikroskopy. Discoastery a kokcity se často nazývají „nanofosílie“.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „Q“

Pro výrazy začínající jinými písmeny prosím klikněte níže A ČÁST K O V O V Č E Š T O V Č E X Z Z Čtverec (čtyřúhelník) V geometrii: čtyřúhelníková rovina, například čtverec nebo obdélník. V geologii: oblast ukázaná na standardním topografickém mapovém listu publikovaném Geologickým průzkumem Spojených států.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „B“

Pro termíny začínající jinými písmeny prosím klikněte níže A B C D E F G H I J K L M N O P Q R O T U V W X Y Z Backarc Tektonická oblast na vnitrozemské straně sopečného oblouku. Obrázek od USGS. Praní vody Proud vody směrem dolů po pláži, který se vyskytuje s ustupující vlnou. Kulový mlýn Zařízení používané ke snížení velikosti částic laboratorních vzorků, suchých chemikálií, těžených rud a dalších pevných materiálů.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „G“

Pro termíny začínající jinými písmeny klikněte prosím níže A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Gabbro Černá, hrubozrnná rušivá vyvřelá hornina, která je kompozičním ekvivalentem čediče. Skládá se z živců bohatých na vápník, pyroxenu a případně olivinu, ale obsahuje jen málo, pokud vůbec nějaký křemen.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „E“

Pro termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Zemní tok Typ únosů nebo hromadného úbytku. Pohyb půdy a skalních zbytků směrem dolů, který je omezen na dobře definovaný „skluz“ a rozprostírá se přes vypouštěcí plochu ve formě laloku.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „D“

Pro termíny začínající jinými písmeny prosím klikněte níže A Referenční umístění nebo výška, která se používá jako výchozí bod pro následné měření. Hladina moře je údaj pro měření výšky. Počáteční body mohou být také libovolné, jako je počáteční bod pro měření fází proudu, nebo na základě fyzického prvku, jako je základna skalní jednotky.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „V“

Pro termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže A V C D E F G H I J K L M N O P Q R O V O V W X Y Z Vadózní voda Voda, která existuje v pórových prostorech skály nebo půdy v oblasti vadózy (mezi povrchem země a hladinou vody). Valence Electrons Electrons v nejvzdálenějším obalu atomu.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „K“

Pro termíny začínající jinými písmeny prosím klikněte níže A K C D E F G H I J K L M N O P Q R O T O V W X Y Z Kame Povrchové vklady ve formě pahorků, hummocků nebo hřebenů, které jsou složeny ze stratifikovaných ledovcových sedimentů. Ty byly uloženy na ledu, pod ledem nebo uvnitř ledového ledu a poté byly ponechány pozadu jako pozitivní reliéfní rysy, když se led roztavil.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „U“

Pro termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže A B C D E F G H I J K L M N O P Q R O V O V W X Y Z Všudypřítomné Nalezené všude, neustále se s nimi setkáváme. Někteří geologové tvrdí, že minerály křemen, kalcit a pyrit jsou všudypřítomné. Ultrabasic Rock - vyvřelá hornina s velmi nízkým obsahem siliky a bohatá na minerály, jako je hypersten, augit a olivin.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „L“

Pro termíny začínající jinými písmeny, klikněte prosím níže A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Labradorescence Zobrazení spektrálních barev způsobených, když světlo vstoupí do materiálu, udeří twinning nebo jiné rovinné povrchy do kamene a poté se od nich odrazí. Různé povrchy twinningu uvnitř kamene mohou odrážet různé barvy světla a vytvářet vizuální efekt kamene s různými barevnými doménami.
Čtěte Více
Geologický slovník

Geologické termíny začínající na „M“

Pro termíny začínající jinými písmeny klikněte prosím níže ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ Maar Maar je malý, mělký sopečný kráter se strmými stranami, který se vytváří ve výbušné sopečné erupci, která se spustí, když rychle stoupající magma kontaktuje podzemní vodu v malé hloubce a dojde k explozi páry .
Čtěte Více