+

Kategorie Ropa a plyn

Methan hydrát
Ropa a plyn

Methan hydrát

Největší zdroj zemního plynu na světě je uvězněn pod permafrostem a oceánskými sedimenty. Článek: Hobart M. King, Ph.D., RPG Methan hydrát: Vlevo je míč-a-stick model methan hydrátu ukazující centrální molekulu metanu obklopenou "klecí" molekul vody. Ostatní uhlovodíkové molekuly, jako je pentan a ethan, mohou zaujímat centrální polohu v této struktuře.

Čtěte Více

Ropa a plyn

Hélium: vedlejší produkt plynárenství

Díky jedinečným vlastnostem Helia je tento plyn dokonalým plynem pro mnoho důležitých aplikací. Článek: Hobart M. King, Ph.D., RPG Heliový balón: Většina lidí slyšela, že se helium používá jako zdvihací plyn pro meteorologické balóny, balónky a nafukovací balónky. . Toto jsou velmi malá použití hélia. Použití, které spotřebovává více helia než kterékoli jiné, je chlazení magnetů v MRI (zobrazovacích magnetických rezonancích) v lékařských zařízeních.
Čtěte Více